2022


Winter Blossom
GROUP EXHIBITION

2022. 12. 03 - 23


Aleksov Ana, Cheng Cheng Yi, Cheng Zhe, CY, KIM JIHEE, Kazy Chan, Nagi, 16mei


STYLE WARS IN SEOUL

GROUP EXHIBITION

2022. 11. 05 - 26


NKSIN, Yasuhito Yuhara, Keiko Migita, Toru Tohiguchi, SIVELIA, Yuka Katsuki, Kisho Kakutani, hin, buggy, Honoka Hayashi, Ryoko Sugizaki, Yuri Ikeguchi, Takuma Isibe, Shintaro Inoue, Chizuko Ninomiya, Ryosuke Misawa, Atsushi Murakami


BLUMINOUS
SEULGI KIM SOLO EXHIBITION 

2022. 9. 3 - 10. 29A MIDSUMMER NIGHT'S DREAM

JUYI SUNG SOLO EXHIBITION

2022. 8. 6 - 27


THE SCENERY
INHYE JUNG SOLO EXHIBITION

2022. 6. 18 - 7. 3 


CONCRETE GARDEN
SEULA YI SOLO EXHIBITION 

2022. 5. 21 - 6. 12NEVERTHELESS
QWAYA SOLO EXHIBITION 

2022. 3. 19 - 5. 1


A TALE OF YOUR FAIRY

GROUP EXHIBITION

2022. 2. 5 - 3. 6


SEULGI KIM , JIYEON KIM, JUYI SUNG, AIRA CHOI, HANNA LEE, CHEONG YOON